சமையல் குறிப்புகள்: நிகழ்படங்கள்

தொழில்நுட்பம் எவ்வளவு முன்னெறிடுச்சுன்னு பாருங்க. சமையல் குறிப்பு எல்லாம் இப்ப நிகழ்படமா இணையத்தில் கிடைக்கிறது. அப்படி ஒரு குறிப்புதான் இது.

VideoJug: பத்து நிமிடங்களில் சிக்கன் கறி (குழம்பு)

இந்த பத்து நிமிடக் கணக்கில் தேவையானவற்றை வெட்டுவதையெல்லாம் சேர்க்கவில்லை போலும். சமையல் குறிப்பில தேவையான பாத்திரங்கள் (பெரியக் கத்தி, சின்னக் கத்தி) பற்றிக் குறிப்பிடும்போது நானும் என் நண்பரும் சிரித்தேவிட்டோம். ஆனாலும், சன் டிவியில காரத்தே வீரர் ஹுசைனி சமைத்ததைப் (முயற்சித்ததைப்) போல வருமா ;-)

0 மறுமொழிகள்:

என்னைப் பற்றி

பெயர்:
துரைசிங்கம் சாரங்கன்
தொழில்:
தற்போது பல்கலைக் கழக மாணவன்
துணுக்கு:
இலங்கையில் பிறந்து,
இந்தியாவில் வளர்ந்து,
இங்கிலாந்தில் வாழும்,
ஒரு இ. தமிழன் ;-)

அண்மையில் கேட்ட பாடல்கள்

இணைப்புகள்

பார்வையாளர்கள்