கானா பாட்டுக்கு ஜப்பானியர்கள் ஆடினால் ...

இந்தியாவில் இருந்தபோது, முத்து படம் ஜப்பானில் நூறு நாளைக்கு மேல் ஓடியதாக படித்த ஞாபகம் உண்டு. ஆனால் ஜப்பானியர்கள் தமிழ் திரைப்படங்களை பார்ப்பதோடும் இசையை கேட்பதோடும் நில்லாமல் ஆடியும் காட்டுகிறார்கள் பாருங்கள்.

கில்லி படத்தில் வரும் ஷல்லா லா பாடல்:

இது என்ன படப்பாடல் என்று தெரியவில்லை, ஆனால் செம குத்து போட்டிருக்காங்க:

என்னைப் பற்றி

பெயர்:
துரைசிங்கம் சாரங்கன்
தொழில்:
தற்போது பல்கலைக் கழக மாணவன்
துணுக்கு:
இலங்கையில் பிறந்து,
இந்தியாவில் வளர்ந்து,
இங்கிலாந்தில் வாழும்,
ஒரு இ. தமிழன் ;-)

அண்மையில் கேட்ட பாடல்கள்

இணைப்புகள்

பார்வையாளர்கள்